تماس با ما

 

ساعات کاری فروشگاه

۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ۱۷ تا ۲۲ (در روزهای کاری)

ایمیل

info@uphone.ir

تلفن تماس

شعبه 1

۰۳۱۳۶۲۵۱۶۶۳

شعبه 2

۰۳۱۳۶۲۷۶۱۰۷

آدرس

شعبه 1

نظر میانی، مجتمع جشنواره ، طبقه دوم، واحد ۲۱

شعبه 2

خیابان کلیسا وانک-روبروی مجتمع مارتین

شعبه دوم فروشگاه یوفون