آی او اس ۱۳٫۱ به بازار عرضه شد. سیستم عامل آی او اس ۱۳٫۱ یکی از رخداد مهم که چند…