iOS 13 و روش هوشمندانه آن برای افزایش طول عمر باتری دنیای iphone و باتری آن جایگاه ویژه ای را…