وزن اپل واچ تیتانیومی و فلزی موضوع مورد بحث ماست. همانگونه که در اخبار منتشر شده است در نسخه‌ی تیتانیومی…