تلگرام X یکی از اپلیکیشن های تازه ای ست که به تلفن های هوشمند ایرانیان راه پیدا کرده است. به…