اصولا بیشتر افراد با کلمه تگ و منشن کردن در اینستاگرام آشنا هستید، این دو اصطلاح در واقع دو نمونه…