سامانه رجیستر مسافری تلفن همراه از یکشنبه پنجم خرداد ماه ۹۸ بازگشایی خواهد شد و به کار خود ادامه خواهد داد….