سونی یکی از برند های تلفن همراه میباشد که چند سالی در این زمینه فعالیت کرده است.  متاسفانه عملکرد این…