یکی از قابلیت هایی که به گوشی های آیفون ۱۲ اضافه می شود افزایش قدرت تشخیص عمق بوده که میتواند…