مشخصات جدیدآیفون ۱۱ و IOS 13 به تازگی در گزارش جدیدی منتشر شد. دراین گزارش تغییرات جدید به خوبی تشریح…