در ساعات گذشته از نسخه جدید تلگرام رونمایی شد که این بروزرسانی دارای سه ویژگی کاربردی جدید می باشد. این…