هواوی برند جدید و نام آشنای تلفن همراه به خوبی توانسته است با رقیبان خود رقابت کند مدل جدید محصول…