هواوی واچ GT 2 همزمان با گوشی های میت ۳۰ و میت ۳۰ پرو معرفی شد . ضخامت ساعت هواوی‌واچ…