ممکن است بارها با این مسئله رو به رو شده باشید که باتری گوشی های هوشمند با سرعت بسیار کمی…