قصد داریم در این مقاله شما را بشتر با پردازنده‌های موبایل، اجزای هر پردازنده، اصطلاحات، معماری‌ و فناوری‌های ساخت آن…